Zarządzanie nieruchomościami może obejmować różnorodne formy administrowania. Jedną z często wybieranych przez naszych klientów usług jest zarządzanie nieruchomością niewynajmowaną. W ramach tej usługi oferujemy utrzymywanie powierzonej nam nieruchomości w stałej gotowości na przyjazd właścicieli.

Aby uczynić naszą ofertę kompleksową i dopasowaną do wymagań różnych klientów, przygotowaliśmy do wyboru trzy pakiety: Pakiet Premium, Pakiet Standard oraz Pakiet ProKlient. Zachęcamy do zapoznania się z każdym z nich i wybrania najbardziej dogodnego dla Państwa rodzaju współpracy.

 

 
– Wypracowanie z właścicielem zasad dotyczących administrowania nieruchomością;

– Reprezentowanie właściciela nieruchomości przed Spółdzielnią, Wspólnotą Mieszkaniową lub właścicielami kamienicy;

– Stały kontakt z administratorem budynku, w którym znajduje się nieruchomość;

– Reprezentowanie właściciela we wszystkich czynnościach prawnych związanych z lokalem, w szczególności zawieranie umów z dostawcami mediów, Internetu, telewizji kablowej, itp.;

– Odbiór korespondencji adresowanej do właściciela;

– Regulowanie w imieniu właściciela nieruchomości należności za czynsze, media, telefony itp.;

– Prowadzenie dla lokalu pełnej dokumentacji i korespondencji z nim związanej;

– W przypadku nieruchomości nieubezpieczonej pomoc w załatwieniu formalności ubezpieczeniowych.

– Nadzór nad usuwaniem awarii, usterek, organizacja bieżącej konserwacji;

– Przygotowanie nieruchomości na przyjazd właściciela, w tym prace porządkowe;

– Comiesięczne raporty rozliczeń z tytułu zarządzania opłatami dotyczącymi nieruchomości oraz zleconymi czynnościami dodatkowymi (np. naprawami, utrzymaniem porządku);  

 

Oferujemy także usługi dodatkowe:

– W przypadku wystąpienia szkody w lokalu czuwanie nad całym procesem likwidacji;

– Nadzór nad pracami remontowymi zleconymi przez właściciela;

– Zorganizowanie pakowania rzeczy właściciela i przeprowadzki

– Inne, w zależności od życzeń, ustalone czynności oraz obowiązki w ramach udzielonego przez właściciela pełnomocnictwa.

– Wypracowanie z właścicielem zasad dotyczących administrowania nieruchomością;

– Reprezentowanie właściciela nieruchomości przed Spółdzielnią, Wspólnotą Mieszkaniową lub właścicielami kamienicy;

– Stały kontakt z administratorem budynku, w którym znajduje się nieruchomość;

– Reprezentowanie właściciela we wszystkich czynnościach prawnych związanych z lokalem, w szczególności zawieranie umów z dostawcami mediów, Internetu, telewizji kablowej, itp.;

– Odbiór korespondencji adresowanej do właściciela;

– Nadzór nad usuwaniem awarii, usterek, organizacja bieżącej konserwacji;

– Przygotowanie nieruchomości na przyjazd właściciela, w tym prace porządkowe;

– Comiesięczne raporty rozliczeń z tytułu zarządzania nieruchomością oraz zleconymi czynnościami dodatkowymi (np. naprawami, utrzymaniem porządku);  

DODATKOWO:

– Regulowanie w imieniu właściciela nieruchomości należności za czynsze, media, telefony itp.;

– Prowadzenie dla lokalu pełnej dokumentacji i korespondencji z nim związanej;

– W przypadku nieruchomości nieubezpieczonej pomoc w załatwieniu formalności ubezpieczeniowych;

– W przypadku wystąpienia szkody w lokalu czuwanie nad całym procesem likwidacji;

– Nadzór nad pracami remontowymi zleconymi przez właściciela;

– Zorganizowanie pakowania rzeczy właściciela i przeprowadzki

– Inne, w zależności od życzeń, ustalone czynności oraz obowiązki w ramach udzielonego przez właściciela pełnomocnictwa.

Pakiet stworzony zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszego Zleceniodawcy.