Zarządzanie najmem Warszawa, Wrocław

Zarządzanie najmem to usługa wykonywana przez nas w sposób profesjonalny, z pełnym zaangażowaniem. Dokładamy wszelkich starań, aby Klienci powierzając nam swoją nieruchomości i przekazując wszystkie sprawy związane z jej obsługą, byli w pełni usatysfakcjonowani i spokojni o swój dobytek.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, ofertę zarządzanie najmem proponujemy w trzech pakietach do wyboru:

 – Wypracowanie z Właścicielem zasad dotyczących administrowania nieruchomością;

– Doradztwo w zakresie zapewnienia atrakcyjnego wizerunku nieruchomości przeznaczonej pod wynajem;

– Dozór prac porządkowych przed wynajmem;

– Poszukiwanie i dobór najemców;

– Przygotowanie Umowy najmu na warunkach uzgodnionych z Właścicielem;

– Zawieranie i rozwiązywanie umów najmu ww. nieruchomości;

– Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego (przy umowie najmu, jak i po jej zakończeniu);

– Zabezpieczenie umowy najmu kaucją;

– Obsługa najmu;

– Monitorowanie terminowości wpłat czynszu i innych opłat, związanych z użytkowaniem lokalu przez najemcę;

– Regulowanie w imieniu Właściciela nieruchomości należności za czynsze, media i inne świadczenia wynikające z Umowy Najmu;

– Dozór nad użytkowaniem wynajętego lokalu zgodnie z celami określonymi w umowie najmu, okresowe kontrole, sprawdzanie porządku i czystości,

– Stały kontakt z administratorem budynku, w którym znajduje się nieruchomość;

– Nadzór nad usuwaniem awarii, usterek, organizacja bieżącej konserwacji;

– Dozorowanie zwolnionego lokalu (przechowywanie kluczy, udostępnianie lokalu do obejrzenia zainteresowanym zawarciem umowy najmu);

– Odbiór korespondencji;

– W przypadku nieruchomości nieubezpieczonej pomoc w załatwieniu formalności ubezpieczeniowych;

– Zawiadamianie Właściciela o zwolnieniu lokalu w wyniku rozwiązania umowy z najemcą;

– Reprezentowanie Właściciela nieruchomości przed Spółdzielnią, Wspólnotą Mieszkaniową lub właścicielami kamienicy;

– Reprezentowanie Właściciela we wszystkich czynnościach prawnych związanych z lokalem, w szczególności zawieranie umów z dostawcami mediów, Internetu, telewizji kablowej, itp.;

– Comiesięczne raporty rozliczeń z tytułu zarządzania opłatami dotyczącymi wynajmowanej nieruchomości oraz zleconymi czynnościami dodatkowymi (np. naprawami, utrzymaniem porządku);

 

DODATKOWO:

– Home Staging;

– W przypadku wystąpienia szkody w lokalu czuwanie nad całym procesem likwidacji;

– Windykacja;

– Meldunek czasowy najemcy (tylko po uzgodnieniu);

– Nadzór nad pracami remontowymi;

– Przeprowadzki;

– Inne, w zależności od życzeń, ustalone czynności oraz obowiązki w ramach udzielonego przez Właściciela pełnomocnictwa.

– Wypracowanie z Właścicielem zasad dotyczących administrowania nieruchomością;

– Doradztwo w zakresie zapewnienia atrakcyjnego wizerunku nieruchomości przeznaczonej pod wynajem;

– Dozór prac porządkowych przed wynajmem;

– Poszukiwanie i dobór najemców;

– Przygotowanie Umowy Najmu na warunkach uzgodnionych z Właścicielem;

– Zawieranie i rozwiązywanie umów najmu ww. nieruchomości;

– Obsługa najmu;

– Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego (przy umowie najmu, jak i po jej zakończeniu);

– Zabezpieczenie umowy najmu kaucją;

– Monitorowanie terminowości wpłat czynszu i innych opłat, związanych z użytkowaniem lokalu przez najemcę;

– Stały kontakt z administratorem budynku, w którym znajduje się nieruchomość;

– Dozór nad użytkowaniem wynajętego lokalu zgodnie z celami określonymi w umowie najmu, okresowe kontrole, sprawdzanie porządku i czystości;

– Nadzór nad usuwaniem awarii, usterek, organizacja bieżącej konserwacji;

– Dozorowanie niewynajętego lokalu (przechowywanie kluczy, udostępnianie lokalu do obejrzenia zainteresowanym zawarciem umowy najmu);

– Zawiadamianie Właściciela o zwolnieniu lokalu w wyniku rozwiązania umowy z najemcą;

– Prowadzenie dla lokalu pełnej dokumentacji i korespondencji związanej z najmem;

– Comiesięczne raporty rozliczeń z tytułu zarządzania opłatami dotyczącymi wynajmowanej nieruchomości oraz zleconymi czynnościami dodatkowymi (np. naprawami, utrzymaniem porządku);

DODATKOWO:

– Home Staging;

– Odbiór korespondencji;

– Reprezentowanie właściciela nieruchomości przed Spółdzielnią, Wspólnotą Mieszkaniową lub właścicielami kamienicy;

– Reprezentowanie Właściciela we wszystkich czynnościach prawnych związanych z lokalem, w szczególności zawieranie umów z dostawcami mediów, Internetu, telewizji kablowej, itp.;

– Regulowanie w imieniu Właściciela nieruchomości należności za czynsze, media i inne świadczenia wynikające z Umowy Najmu;

– W przypadku nieruchomości nieubezpieczonej pomoc w załatwieniu formalności ubezpieczeniowych;

– W przypadku wystąpienia szkody w lokalu czuwanie nad całym procesem likwidacji;

– Windykacja;

– Meldunek czasowy najemcy (tylko po uzgodnieniu);

– Nadzór nad pracami remontowymi;

– Przeprowadzki;

– Inne, w zależności od życzeń, ustalone czynności oraz obowiązki w ramach udzielonego przez Właściciela pełnomocnictwa.

Pakiet stworzony zgodnie z indywidualnymi potrzebami naszego Zleceniodawcy.