O poprawność umów zawieranych z Państwem troszczy się:

Krystyna Kwapisz- Krygel Radca prawny prowadzący kancelarię w Warszawie kkwapisz@onet.eu

 

Nad technicznym stanem Państwa nieruchomości nadzór sprawuje:

mgr. inż. Jalal Falah nr uprawnień 300/PW/94 przynależny do Izby Inżynierów Budowlanych WKP/BO/0951/01 tel. 691 031 543   jfalah63@gmail.com

 

O jakość zdjęć Państwa nieruchomości dba:

Maciej Cyran Fotograf nieruchomości tel. 609 980 949 maciejcyran@gmail.com