Zajmowanie się nieruchomością  to ciężki „kawałek chleba”. Jest wiele aspektów, których trzeba dopilnować, sprawdzić, zrobić i pamiętać o tym. Dotyczy to również finansów i rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu wynajmu nieruchomości, gdyż tak jak inne przychody podlegają one opodatkowaniu.

Wynajem mieszkania można prowadzić na dwa różne sposoby:

  • w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej lub jako
  • najem prywatny (czyli odrębne źródło przychodów)

I jest to pierwsza decyzja, jaką właściciel nieruchomości musi podjąć.

W przypadku najmu prywatnego mamy do wyboru ryczałt (8,5% od przychodu) oraz zasady ogólne (18% i 32% od dochodu).

Działalność gospodarcza może być z kolei rozliczana na zasadach ogólnych (18% i 32% od dochodu) lub na zasadach podatku liniowego (19% od dochodu).

I tu przed jej podjęciem musimy zapoznać się z przepisami regulującymi nasze prawa i obowiązki. Obowiązkową lekturą stają się Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o Podatku Dochodowym Osób Fizycznych (z późń. zm.).

Decyzja o opodatkowaniu w formie ryczałtu podjęta musi być do 20 stycznia roku podatkowego i przekazana w formie pisemnej urzędowi skarbowemu.

W przypadku gdy osiąganie przychodów z najmu rozpoczyna się w trakcie roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu należy złożyć do urzędu skarbowego nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Zdając sobie sprawę z trudności tych wyborów wprowadziliśmy usługę w której pomagamy Państwu w podjęciu tych decyzji pokazując aspekty tych wariantów, doradzimy najlepszą formę opodatkowania, a w przypadku decyzji korzystania z naszych usług, przejmujemy za Państwa rozliczanie nieruchomości co miesiąc i odprowadzanie należnego podatku.