Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze akty prawne związane z zarządzaniem nieruchomościami.

„Publikowane na tej stronie (i podstronach www.time2home.pl) akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. „O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych” (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim”.

 Kodeks Cywilny

 Kodeks Postępowania Administracyjnego

 Kodeks Postępowania Cywilnego

 Prawo Budowlane

 Prawo Spółdzielcze

 Ustawa o własności lokali

 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

 Ustawa o gospodarce nieruchomościami

 Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego

 Ustawa o ochronie praw lokatorów

 Ustawa o ochronie danych osobowych

 Ustawa o księgach wieczystych

 Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego OC zarządcy

 Rozporządzenie w sprawie podziału nieruchomości