Prywatność

Jednym z głównych celów Time2Home Management jest dostosowanie usług i informacji dostępnych na stronach serwisu time2home.pl do Państwa indywidualnych potrzeb informacyjnych. Jest to powód gromadzenia pewnych danych o naszych użytkownikach. Na podstawie tych informacji możemy zwiększać satysfakcję odbiorców i efektywniej rozwijać nasz serwis.

Dane o użytkownikach uzyskiwane są w czasie rejestracji oraz za pomocą tzw. cookies. W każdej jednak sytuacji Time2Home stara się chronić wszelkie informacje podawane przez użytkowników serwisu time2home.pl, nie upowszechnia ich oraz nie przekazuje stronom trzecim. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 27 sierpnia 1997 roku. z późniejszymi zmianami.

Rejestracja

W formularzu rejestracyjnym prosimy naszych użytkowników o podanie kilku informacji na swój temat.

Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie rejestracji tworzymy raporty marketingowe, które udostępniamy reklamodawcom i sponsorom. Obejmują one jednak wyłącznie zestawienia ogólne i nie zawierają konkretnych danych o żadnym indywidualnym użytkowniku.

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr. 101, poz. 926 ze zm.)z późn. zmianami przez Time2Home Management z siedzibą przy ul. Bażantowej 10, 05-552 Magdalenka w celu marketingowym i w celu wykorzystania umowy publikacji ogłoszeń.

Dostęp do danych

Do danych osobowych zbieranych od użytkowników serwisu time2home.pl mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy firmy Time2Home Management. Zobowiązani są oni do zachowania tych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym.

Wykorzystanie danych

Time2Home może przekazać dane personalne uzyskane od użytkowników serwisu time2home.pl stronom trzecim, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z 27 sierpnia 1997r. (z późn. zm.). Dane mogą zostać również ujawnione, jeśli zostaniemy do tego zobowiązani na mocy obowiązującego prawa. Partnerzy firmy lub reklamodawcy mogą uzyskiwać tylko ogólne dane na temat użytkowników (np. procentowy podział ze względu na województwo).

Ochrona danych

Chronimy Państwa dane zgodnie w obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Serwer internetowy, na którym przechowywane są dane, jest chroniony wszelkimi możliwymi środkami technicznymi.

Uprawnienia użytkowników

Time2Home Management umożliwia Państwu  dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych na naszym serwerze. Można je w każdej chwili zmienić lub zażądać ich usunięcia z bazy danych i serwera.

Obowiązki użytkownika

Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić możliwie największe bezpieczeństwo przechowywanych przez nas danych. Aby je zmaksymalizować przypominamy Państwu, że swoje hasło należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie udostępniać go osobom trzecim. Jeśli komputer z którego Państwo korzystacie użytkowany jest z innymi osobami (np. w biurze), nie należy zapominać o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z serwisu time2home.pl W ten sposób nikt inny nie uzyska dostępu do Państwa danych.

Cookies

Cookies jest niewielkim plikiem informacyjnym przekazywanym przez nasz serwer internetowy do Państwa przeglądarki. Jest zapisywany na dysku Państwa komputera. Wysłane przez nas cookies może być odczytane wyłącznie przez nasz serwer. Dzięki temu nie musimy za każdym razem prosić Państwa o wpisanie nazwy użytkownika i określenie swoich preferencji. Unika się w ten sposób wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji. Cookies są również wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszego serwera internetowego.

Każde cookies jest związane z konkretną przeglądarką stron WWW zainstalowaną na danym komputerze. Nie działa więc, jeśli używa się innego komputera. Za pomocą cookies nie można przejąć żadnych danych z Państwa komputera. Korzystanie z cookies nie pozwala również na przedostawanie się wirusów komputerowych.
Jeśli nie akceptują Państwo używania cookies, można tak skonfigurować przeglądarkę, aby ich nie przyjmowała. Należy jednak pamiętać, że w ten sposób oglądane strony mogą stracić na jakości. Wykorzystywanie cookies jest w tej chwili standardem w Internecie i można je spotkać w większości serwisów internetowych.
Time2Home Management nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisu.

Facebook, Google+, Instagram

Na stronie internetowej stosujemy wtyczki społecznościowe Facebook, Google+, Instagram, które umożliwiają zalogowanie się do serwisu internetowego Time2Home Management poprzez konto założone na portalach Facebook, Google+, Instagram . Logowanie poprzez konta www. portali wiąże się z konieczności udostępnienia Time2Home adresu e-mail stosowanych przez Użytkownika na Portalu. W związku ze stosowaniem powyżej wskazanych wtyczek społecznościowych, każda wizyta na stronie powoduje tworzenie bezpośredniego połączenia z serwerami www. serwisów. Użytkownik może zapobiec transferowi poprzez zainstalowanie w przeglądarce wtyczek blokujących przekaz. Tego rodzaju wtyczki mogą wpływać na poprawność działania Konta oraz logowania do serwisu internetowego Time2Home. Facebook, Google+, Instagram jako dostawca jest odpowiedzialny za oferowana wtyczkę, zaś Time2Home nie ma wpływu na ilość danych gromadzonych i wykorzystywanych przez poszczególnych dostawców. Time2Home nie szyfruje i nie zapisuje we własnym zakresie haseł do w/w. portali.

Zmiany Polityki Prywatności

Oferta Time2Home może  z czasem ulegać rozszerzeniu, któremu mogą towarzyszyć zmiany technologii, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Może to oznaczać konieczność wprowadzenia modyfikacji w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w serwisie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia ich wprowadzenia.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu akceptujecie Państwo zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane uzyskiwane od użytkowników serwisu time2home.pl  przechowywane są przez firmę Time2Home Management.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego biuro@time2home.pl